0014167253532 info@faezehkashani.com

?نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش گروهی از مشمولان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»

?الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است

?تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آن‌جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی‌ها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی احراز می‌شود

×

فائزه کاشانی نژاد هستم

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟