0014167253532 info@faezehkashani.com

این مطلب  در خصوص افرادی هست ک نگرانی دارند ک سفر خارجی تشریف میبرند از ابلاغیات خود آگاه نمی شوند و تمایل ندارند شماره شخص دیگری را در ثنا وارد کنند . میتوانند از محتوای ابلاغیات بدین طریق مطلع شوند ؛?
اشخاص برای این که بخواهند از ابلاغیات قضایی آگاه بشوند می توانند قبل از سفر به خارج از کشور به مجتمع قضایی دادگاه عمومی و حقوقی شهید بهشتی تهران مراجعه کنند و شعبه ۵۵ بین الملل اعلام نمایند تا ابلاغیات قضایی را از طریق سفارت محل مقصد بتوانند رویت نمایند.

×

فائزه کاشانی نژاد هستم

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟